sada paari kindaid – sokke Eesti 100. sünnipäevaks